Doba trvání:  lokalita „Plac“: leden 2010 – dosud | lokalita Jateční: listopad 2009 – podzim 2012 | lokalita Resslova: říjen 2007 – říjen 2009

O programu SIS: V rámci aktivit realizovaných v Plzni se TAT snaží zprostředkovat své služby i služby dalších organizací přímo v sociálně vyloučených lokalitách. Tedy tam, kde dlouhodobě žije větší počet potencionálních i stávajících klientů.

Cílem střediska je komplexní poskytování sociálních služeb a programů, včasné rozpoznání aktuálních potřeb obyvatel lokality a poskytnutí zázemí pro pracovníky organizací k provozování dalších aktivit. Ve středisku TAT realizuje své aktivity, což v současnosti v lokalitě „Plac“ jsou: volnočasový klub „Placka“, Dámský Klub a Máma klub. Také zde probíhají jednorázové aktivity a semináře pro děti i mladistvé (Ghettout, Šikmá plocha).

Prostory dále využívají organizace Člověk v tísni o.p.s. a Ulice – Agentura sociální práce o.s. jako své kontaktní místo pro poskytování služeb ambulantní formou .