Doba trvání: 2004 až dosud

Cílová skupina: Děti ze základních škol žijící v prostředí sociálního vyloučení a jejich rodiče a další, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti.

O programu: Program Individuální doučování volně navazuje na službu Podpora vzdělávání. V případě, že klient projeví zájem o individuální doučování, pracovník organizace co nejdříve zajistí jeho zprostředkování tím, že s rodinou začne pravidelně (jednou týdně na 1 až 2 hodiny) spolupracovat dobrovolník. Dobrovolníci jsou z řad studentů středních a vysokých škol, jsou pravidelně supervidováni a odborně vzděláváni.

Lidé ze sociálně vyloučeného prostředí ve většině případů sami neví, jak dítěti poradit a co je nutné zabezpečit pro dobrý prospěch ve škole. Cílem je, aby se rodiče sami naučili dohlížet na pravidelnou přípravu dětí do školy, na plnění domácích úkolů a uvědomí si nutnost komunikace se školou. Dobrovolník se pro dítě i rodiče často stává pozitivním vzorem. Sociální a komunikační dovednosti těchto dětí jsou dále zvyšovány i prostřednictvím návštěv kin, muzeí, výstav, divadel a výletů, které s dobrovolníkem mohou absolvovat.

V současné době je do programu zapojeno kolem 50 dobrovolníků a 45 rodin. Program probíhá po celé Plzni, nejčastěji pak tam, kde je největší koncentrace lidí žijících v prostředí sociálního vyloučení.

Klienti do tohoto programu vstupují dobrovolně a stále není zdaleka pokryt zájem o tento program. Na čekací listině je v průběhu roku zapsáno cca 40 rodin, které mají zájem o doučování svého dítěte či dětí.