Doba trvání: březen 2010 – dosud

Cílová skupina: jedinci a rodiny s dětmi žijící v sociálním vyloučením nebo jím ohrožení

O programu: Služba má za cíl stabilizovat finanční situaci rodiny či jedince, tak aby byl schopen svými příjmy pokrýt své náklady bez zadlužení či propadu do dluhové pasti.

Terénní aktivizační pracovník s klientem řeší jeho finanční situaci, propočítává a porovnává výdaje a příjmy. Klient s pracovníkem společně nastavují plán, který má za cíl dojít za určité období k optimální finanční situaci. Součástí práce je jak dlouhodobé sledování a podpora klienta při plnění finančního plánu, tak krátkodobé řešení náhlých či krizových událostí. Mezi tyto události nejčastěji patří řešení dluhové situace, pomoc při hledání optimálního bydlení, vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory či spolupráce při hledání zaměstnání. Během průběhu spolupráce si klient zvyšuje své sociální kompetence a často i komunikační dovednosti, po čase by měl být klient schopen si se svou finanční situací poradit a dlouhodobě si jí i plánovat tak, aby se opět nepropadl do ztráty. Klient také získává povědomí o svých právech a povinnostech, poznává rozdíly mezi bankovními a nebankovními institucemi, je seznámen s postupy a právy exekutorů atd. V ideálním případě je klient osamostatněn a umí se svými financemi nakládat.