Již řadu let během letních prázdnin vyrážíme na několikadenní pobyt s vybranými dětmi. Jsou to děti doučované v rámci naší služby Podpora vzdělávání, případně děti rodičů, s nimiž řešíme obtížné životní situace ve službě Terénní programy. Poptávka rodin po místech pro děti většinou převyšuje kapacitu ubytovacího zařízení v oblíbené destinaci – v Mukařově v Českém ráji. A tak vždy děti několik týdnů vybíráme a kritérií výběru je spousta – kdo byl vloni, poměr holek a kluků, průběh spolupráce s rodinou a tak dále. Letošní pobyt jsme si zpětně zhodnotili jako mimořádně příjemný a v týmové reflexi nacházeli celou řadu pozitivních momentů a zkušeností, které nám dohromady dodali pocitu smysluplnosti celého šestidenního pobytu. O ty se podělíme.

  • Zážitky a zkušenosti. Pro spoustu dětí (letošní dvacítka dětí byla složena ze 12 kluků a 8 holek ve věkovém rozmezí 7 až 13 let) je letní pobyt festivalem premiér. Spoustou nových a do té doby nezakoušených zkušeností. Mnohdy první cesta vlakem – a to hned se třemi přestupy, první pusa, první procházka voňavým lesem, první nasekané dříví, první stezka odvahy, někdo viděl prvně v životě tofu. K tomu týmové hry a spolupráce. Ale i zkouška života a světa dospělých v podobě přijímacích řízení a táborových zaměstnání, za které děti postupně získávají odměny – táborové peníze. Ty pak mohou poslední večer přeměnit v dražbě věcí. Mezitím ale také diskotéky, promítání filmu, odpoledne na koupališti. Ale i stavba lesních obydlí, Perníková chaloupka coby úniková hra, nácvik divadla (letos jsme zaznamenali mimořádnou koncentraci hereckých talentů), poznávačka rostlin a osvobození Šípkové Růženky, testy lidských smyslů. A k tomu všemu stihli hrát snad 8 hodin denně vybíjenou!
  • Digitální detox. I ten byl jednou z letošních premiér. V loňském roce byli svědky řady telefonátů dětí s rodiči, po nichž dětem bylo „paradoxně“ více smutno. Stýskání po rodičích jejich hlasy na chvilku uťaly, aby stesk zanedlouho propukl ještě silněji. A tak jsme vsadili vše na jednu kartu – žádné telefony ani tablety! Trochu jsme se báli reakcí rodičů, představovali si digitální „absťáky“ dětí. Nemohli jsme však být dále od pravdy. Rodiče dostali SMS po příjezdu, jednu v průběhu a jednu den před návratem s připomenutím jeho času a místa – a nikdo ani nezmínil, že by to snad mělo být jinak! Příští rok jedeme zase bez přístrojů a detox zkusíme pustit víc i mezi dospělé!
  • Respekt a tolerance. Jako základní hodnoty a pravidla. Chovali jsme se k sobě navzájem hezky. Stejně tak ke zvířecím obyvatelům lesa a nejbližšího okolí tábora. Když se něco z toho nepovedlo, společně jsme si věc rozebrali a napravili. A tím jsme se učili.
  • Počasí bylo příjemné a nikdo neměl vážnější úraz, když nepočítáme několik mladých nalomených srdcí a kousnutí komárem.

Za rok jedeme zase!