Letošní benefiční týden proběhne především v prostorách únikových her společnosti ESC Room. Speciální úniková místnost nazvaná Útěk z ghetta bude v provozu pouze jeden týden, a to mezi 5. a 12. listopadem 2018. Tématicky se hra bude dotýkat také finanční gramotnosti. Tvůrce hry ji přibližuje takto:

„Nejvýraznější je obtížnost hry, která je o něco vyšší, než je v ostatních, stálých únikových místnostech. Čeká vás devět úkolů, z poloviny šifer a z poloviny hlavolamů. Pro absolvování hry potřebujete ve vaší skupině alespoň jedno mobilní zařízení, které se dokáže připojit na WiFi síť (poskytujeme v ESC Room) a disponuje internetovým prohlížečem.“

Výtěžek ze vstupného podpoří naše aktivity nad rámec registrovaných sociálních služeb. Rezervační systém bude spuštěn již brzy.

Mezitím se můžete krátce poohlédnout za benefičním týdnem z loňského roku!