V kavárně Inkognito proběhla dne 17. 10. přednáška Ľubomíra Luptáka na téma „Byznys s chudobou“. Dílčí témata i závěrečné interpretace byly postaveny na dosavadně vytvořených datech a zjištěních probíhajícího projektu BRIZOLIT. Jelikož byla kapacita omezena prostorem, poskytujeme alespoň audiozáznam přednášky pro ty, kteří nemohli dorazit na místo. Stejně tak je k dipozici i powerpointová prezentace přednášky.

Více o projektu:

Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) se zaměřuje na viktimizaci v souvislosti se sociálním vyloučením v České republice. Viktimizací rozumíme jakoukoli újmu, která vzniká v důsledku (ne)jednání druhé osoby, ať už fyzické, anebo právnické. Na základě rozsáhlého výzkumu za použití smíšené metodologie se snažíme analyzovat nejen reálnou či vnímanou kriminalitu ve vyloučených lokalitách, ale také identifikovat její případnou topografii, příčiny, mechanismy, a v neposlední řadě možnosti přispívající k jejímu efektivnímu řešení a zmírňování sociálního napětí. Náš tým je tvořen antropology, politology, právníky i bezpečnostními vědci, kteří působí na Katedře antropologie Západočeské univerzitě v Plzni.

 

Záznam přednášky ve formátu mp3:

 

Prezentace v Powerpointu: Byznys s chudobou Lubo Lupták_17. 10. 2017