Plzeň | 6. 8. 2020

V pondělí 3. 8. jsme v konferenční místnosti uvítali návštěvu několika členů a členek České pirátské strany v čele s 1. místopředsedkyní a poslankyní Parlamentu České republiky Olgou Richterovou a kandidátem na hejtmana Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem. Piráti projevili zájem o naší práci již během nouzového stavu, kdy jsme zveřejnili některé příběhy „obyvatel“ stanového městečka Folmavská a pondělní setkání navázalo i na toto téma dopadů coronaviru – na poskytování sociální práce či na počty lidí, kteří se ocitli bez práce či bez domova (často v jednom okamžiku, pokud šlo o zaměstnance některých pracovních agentur). Nezůstalo u jediného tématu. Zbytek času jsme diskutovali sociální a dostupné bydlení (nejen) v Plzni, vývoj problematiky dětských dluhů i v souvislosti s naším projektem Za děti bez dluhů,  či předškolní vzdělávání. Zaujali jsme naší „hrou na svět dospělých“, která vždy rámuje letní pobyt pro děti a učí děti zážitkovou formou finanční gramotnosti.