realizace: 1. 3. 2013 až 28.2. 2015

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků a studentů ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kteří nemají rovný přístup ke vzdělávání nebo jej neumí využít. Dále se zaměřuje na podporu spolupráce mezi školou/učitelem a rodiči žáků a studentů. Projekt vychází ze zkušenosti organizace plynoucí z přímé práce s žáky a jejich rodiči ze soc. vyloučeného prostředí v Plzni, kteří jsou soc. znevýhodnění a hrozí u nich riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího systému a zavádí nové metody při vzdělávání žáků a studentů. Projekt si klade za cíl zintenzivnit spolupráci mezi školami a rodiči žáků a studentů z cílové skupiny a školám poskytnout typ podpory, která jim ve vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, chybí. Dalším cílem je aktivitami projektu napomoci k integraci dětí cizinců ze „třetích“ zemí, odstranit jazykové překážky, kterými jsou děti z cílové skupiny znevýhodněny v českém školství díky legislativnímu vymezení (oproti jiným cizincům – EU, azylanti).

logolink_web_cmyk