realizace: 1.4.2009 – 31.3.2012

Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti předkladatelské organizace plynoucí z přímé práce s žáky a jejich rodiči ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni, kteří jsou sociálně znevýhodnění a hrozí u nich riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího systému. Cílem projektu je přispívat ke zvyšování vzdělanostní úrovně cílové skupiny – žáků ZŠ a mladistvých; zvyšování motivace rodičů k dalšímu vzdělávání dětí a současně k navázání aktivní spolupráce se učiteli žáků, kteří budou do projektu zapojeni.

logolink_web_cmyk