19. 12. 2017

Počátkem dubna letošního roku zazvonili na našeho klienta exekutoři. Přišli vymáhat exekuce vedené proti jeho synovi za to, že jel jako malý na černo v plzeňské MHD. Klient si se situací nevěděl rady a obrátil se na naší organizaci. Jak to nakonec dopadlo, se dočtete v rozhovoru s naší kolegyní Terezou Dvořákovou.

 

Terezo, jak exekuce vlastně vznikla? Co bylo její podstatou?

Lukáše chytili před osmi roky revizoři a byla mu uložena pokuta. Byla předána exekutorské kanceláři, která ji letos začala vymáhat. Rodinu navštívili exekutoři s tím, že mají vymáhanou částku splatit do dvou dnů, jinak budou zabavovat majetek. Dvoudenní lhůta je ale naprosto neadekvátní. Psali jsme exekutorovi, že lhůta není v pořádku. Klient neměl od exekutora žádné podklady, kdy došlo k záchytu, od kdy je exekuce vedena, nevěděl ani její přesnou výši. Klient měl mít nárok na standardní patnáctidenní lhůtu. Exekutor však nereagoval. Klient byl vystrašený.

Bylo na tomto případu něco specifického?

Klient přišel především s tím, že jeho syn Lukáš má středně těžkou mentální retardaci a průkaz ZTP/P. Když dostal pokutu, bylo mu sedm let a chodil do první třídy. U soudu jsme dohledali záznam o přepravní kontrole, podle času šlo o cestu do školy. V té první třídě ho donutili, aby se na záznam podepsal.

 Jak vysoká byla pokuta? Jaká to tehdy byla finanční újma pro dopravní podniky?

Lístek stál v té době 6 Kč, ale exekuce se vyšplhala na 25 tisíc. On měl pak druhou pokutu asi za rok a ta se vyšplhala stejně vysoko, takže rodina najednou dlužila celkem 50 tisíc korun.

Jak se z 12 korun stalo 50 tisíc?

To je známá historie plzeňských dopravních podniků, které ještě před pár lety přeprodávaly dluhy soukromým subjektům. Ty je pak vymáhaly skrze místní advokátní kanceláře. Tato exekuce byla jednak přeprodána firmě Marsa Limited, Belmont Chambers se sídlem na Panenských ostrovech, navíc z ní plynuly vysoké odměny exekutorům i advokátům.

Když se vrátíme k celému procesu, co následovalo? Mohla si rodině nějak pomoci?

Chtěli jsme argumentovat tím, že klient je držitelem průkazu ZTP/P a má tak nárok na dopravu v MHD zdarma. Ze soudního spisu jsme však zjistili, že v době záchytu byl průkaz teprve v řízení. Dohledala jsem si ústavní nálezy, jeden se věnoval přímo ZTP/P a byl z pražských dopravních podniků. Návrh na zastavení exekuce jsme pak, inspirováni nálezy, postavili na třech argumentech. Sociálním, zdravotním a morálním. S ohledem na zdravotní stav klientova syna je pravděpodobné, že bude mít problém získat standardní zaměstnání a exekuci v budoucnu splácet. Dluh ve výši 50 tisíc je pro rodinu klienta ekonomicky ruinující, zatímco pro tuto firmu se sídlem na Panenských ostrovech odpuštění dluhu ruinující nebude. Dlužníkem je navíc stále ještě dítě!

Jaký byl výsledek?

Usnesení přišlo rychle. Výsledkem bylo, že exekuce se zastavuje a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, soudnímu exekutorovi se nárok na náklady exekuce nepřiznává. Je to celé smazáno.

Jaká byla reakce rodiny?

Byli šťastní a bylo vidět, že se jim hodně ulevilo. Navíc mi dali čokoládu..