Plzeň (27. listopadu 2014) – V nedávné době poslanci schválili zákon o dětské skupině, který fakticky ohrožuje existenci alternativ vzdělávání dětí v předškolním věku jako je například plzeňský Předškolní klub v Koperníkově ulici. Prozatím nad dalším fungováním podobných zařízení visí otazník a pracovníci SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, která klub provozuje, čekají, co přinese slíbená novela zmíněné normy. Jak takové zařízení funguje a co se v něm vlastně děje?

„Vždy se snažíme dětské poznávání provázat se zážitky, které dětem umožní si věci osahat a vyzkoušet,“ upřesňuje Michaela Vizinová, vedoucí klubu. Jednou z oblastí, která se pro podobné dobrodružství nabízela, bylo poznávání přírody. Děti ze sociálně vyloučených lokalit, které klub navštěvují, se tak často jako jejich vrstevníci nedostanou například do lesa nebo na louku. „Krátké výlety a vycházky jim rozšířily obzory a ukázaly možnost trávit volný čas i jinde, než na dvorku před barákem. Sázení květin a bylinek pro ně bylo zcela novým zážitkem“, popisuje Michaela Vizinová obsah projektu Ekologické výchovy sociálně vyloučených dětí.

„Důležitou součástí našeho projektu ekologické výchovy byla i tzv. Guerilla gardening. V jejím rámci děti vysadily okrasné rostliny na veřejném prostranství,“ doplňuje Vizinová. Děti tak zkrášlily prostranství v blízkosti lokality „Plac“, která se nachází mezi ulicemi Plachého a Korandova.  Děti si také vybudovaly soukromou zahrádku ve dvoře klubu. Starost a péče o ní u dětí posiluje smysl pro zodpovědnost a podporuje práci ve skupině. „Vedle domácí limonády z čerstvé máty dětem udělala největší radost úroda jahod a rajčat,“ usmívá se Michala Vizinová.

Předškolní klub funguje více jak pět let a navštěvují ho děti, jejichž rodiče je hlavně z finančních důvodů nemohou přihlásit do standardní mateřské školy. Jen za poslední rok využilo služby klubu více jak 15 dětí. „Dětem se věnujeme celé dopoledne čtyři dny v týdnu a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti s cílem připravit je co nejlépe na vstup do základní školy, nebo na přechod do běžné mateřské školy,“ upřesňuje Michaela Vizinová, vedoucí klubu.

Plzeňská organizace Tady a Teď je obecně prospěšná společnost, která se přes 10 let věnuje tématu sociálního začleňování. Smyslem služeb a aktivit organizace je překonávání bariér bránících sociálně vyloučeným klientům v integraci do společnosti a vyrovnání jejich šancí na společenský úspěch v poměru k možnostem „většinové“ populace.

Projekt Ekologické výchovy sociálně vyloučených dětí byl podpořen nadačním fondem Zelený poklad v rámci grantového programu „NÁS UČÍ PŘÍRODA“. Více o nadačním fondu www.zelenypoklad.org

Více informací:

Michaela Hirtová, ředitelka organizace

Telefon: 724 247 191, e-mail: michaela.hirtova@tadyated.org

Stáhnout tiskovou zprávu