Od 1. 9. 2020 je statutární ředitelkou organizace Michaela Stehlíková. Na pozici vystřídala Miroslava Gažáka, který Tady a Teď „řediteloval“ od roku 2015 – kdy na pozici střídal právě zakladatelku a ředitelku (2004 – 2015) organizace Michaelu Stehlíkovou. Míra zůstává v Tady a Teď na pozici zástupce ředitelky, zároveň bude působit také u kolegů a kolegyň v Centru protidrogové prevence a terapie. Celý tým přeje oběma mnoho úspěchů ve staro-nových rolích!