Plzeň (8. 10. 2014) – Zda Plzeň v roce 2015 nestane spíše městem chudoby než kultury, přišli v pondělí debatovat plzeňští kandidáti do komunálních voleb 2014, kteří se věnují sociální oblasti v rámci svých politických uskupení. Organizátoři předvolební debaty, Společnost Tady a Teď, o.p.s. a CPKP ZČ se v plzeňském Divadle Dialog zaměřili na téma bydlení v městských bytech, bezdomovectví a školství v Plzni. Debatou provázel moderátor Martin Šimáček, který je odborníkem na oblast sociálního začleňování.

Účast přijali kandidáti z politických stran, hnutí a uskupení ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Pravá volba pro Plzeň, Společně za Plzeň, Strana práv občanů, TOP 09 a Změna pro Plzeň. „Debatou jsme chtěli otevřít specifická témata sociální politiky, které je obecně spíše opomíjené nebo politicky zneužívané v předvolebních kampaních. Také jsme chtěli, aby kandidáti na pozici radního pro sociální věci odkryli své osobní postoje a zároveň se zavázali ke konkrétním krokům v jednotlivých oblastech,“ říká Michaela Hirtová, ředitelka neziskové organizace Tady a Teď.  Debata probíhala ve třech tematických blocích, v jejichž rámci měli kandidáti příležitost sdělit veřejnosti, jak chtějí v Plzni do budoucna řešit sociální bydlení, otázku bezdomovectví nebo vzdělávání dětí z chudých rodin. Na konci každého bloku se jednoduchou odpovědí ANO/NE vyjádřili k určitým krokům, které by z pozice zastupitele či radního mohli změnit. „Podle reakcí z řad diváků prokázala debata své opodstatnění, dokonce může i přehodnotit mezi přítomnými voliči jejich původní preference“. V sále divadla byla hojně zastoupena i odborná veřejnost. „Pro lidi ze sociálního oboru může být zrovna směrování sociální politiky v Plzni klíčová oblast při volbách“, akci shrnuje ředitelka Tady a Teď.

„Zavazující“ otázky:

  1. Zasadíte se o to, aby z podmínek pro přidělování městských bytů byl vyňat nezákonný požadavek na čistý výpis z rejstříku trestů a zároveň nebyla požadována bezdlužnost u všech městských podniků a institucí?
ANO 2011 ČSSD KDU-ČSL ODS Pravá volba pro Plzeň Společně za Plzeň SPO TOP 09 Změna pro Plzeň
NE NE NE ANO NE ANO ANO ANO ANO
  1. A) Jsou v současné době služby pobytového druhu, resp. terénní služby dostatečné?
  2. B) Měl by se zrušit tým STŘED Městské policie?
ANO 2011 ČSSD KDU-ČSL ODS Pravá volba pro Plzeň Společně za Plzeň SPO TOP 09 Změna pro Plzeň
2.a

2.b

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE

  1. Zajistíte, aby se z 16. ZŠ v Plzni stala standardní škola pro děti ze všech sociálních vrstev?
ANO 2011 ČSSD KDU-ČSL ODS Pravá volba pro Plzeň Společně za Plzeň SPO TOP 09 Změna pro Plzeň
3. ANO* ANO NE ANO NE ANO ANO ANO* ANO*

*nejednoznačná odpověď

 

Více informací:

Michaela Hirtová, ředitelka organizace

Telefon: 724 247 191, e-mail: michaela.hirtova@tadyated.org

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

Plzeňská organizace Tady a Teď je obecně prospěšná společnost, která se přes 10 let věnuje tématu sociálního začleňování. Smyslem služeb a aktivit organizace je překonávání bariér bránících sociálně vyloučeným klientům v integraci do společnosti a vyrovnávání jejich šancí na společenský úspěch v poměru k možnostem „většinové“ populace.

Kontakt:

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

Koterovská 46, 326 00  Plzeň

E-mail: info@tadyated.org

www.tadyated.org

CpKP ZČ

Centrum pro komunitní práci západní Čechy napomáhá již od roku 1996 tomu, aby občané měli možnost podílet se na zásadních rozhodnutích ve své obci, městě či regionu a to nejen prostřednictvím voleb. Proto realizuje aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací proces a vytváří možnosti pro aktivní občany konkrétní rozhodnutí či plán ovlivnit. Centrum pro komunitní práci západní Čechy debatu spoluorganizovalo v rámci projektu Plzeň – město (politické) kultury.

Kontakt:

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Americká 29

301 38 Plzeň

Tel.: +420 377 329 558

E-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz

www.cpkp-zc.cz

CpKP

Stáhnout tiskovou zprávu