období realizace: 1. 2. 2021 – 31. 8. 2021

Již potřetí jsme přihlásili jeden z našich projektů do grantové výzvy „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ Nadačního fondu Tesco. Tentokrát šlo již o 8. kolo a projekt nazvaný Na tu školu „mám“! měl za cíl podpořit děti z chudých rodin ve finančním zajištění školních učebnic, v účasti na školních akcích (jako škola v přírodě), středoškoláky v pořízení předplatného na MHD a v zajištění vstupného pro společné akce dobrovolníků s dětskými klienty.

Náš projekt byl vybrán do hlasovací fáze, ale vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími celospolečenskými omezeními, která neumožňovala plnohodnotně hlasovat veřejnosti na prodejních místech, jsme byli podpořeni přímou částkou ve výši 20.000,- Kč jako projekty ostatních organizací, taktéž postoupivších do závěrečné hlasovací fáze. S ohledem k nadále trvajícím vládním opatřením v době realizace projektu a díky možnosti volného využití finančního daru ze strany nadačního fondu jsme se rozhodli získanou částku využít k podpoře naší činnosti tak, jak to po skončení nouzového stavu vyhodnotíme jako za nejpotřebnější. V plánu máme z nadačního příspěvku realizovat řadu volnočasových aktivit pro děti z chudých rodin v letním období, zajistit potřebné vybavení do školy a na volnočasové aktivity a také strategické plánování celé organizace zaměřené na rozvoj služeb tak, aby reflektovaly společenské změny způsobené pandemií nemoci COVID-19.

Nadačními fondu Tesco moc děkujeme za opakovanou podporu.