Název: Ombudsman Varvařovský doporučil Plzni změnit pravidla pro přidělování bytů
Autor: Alena Lochmannová
Zdroj: www.novinky.cz
Datum vydání: 23. května 2013

Společnost TADY a TEĎ, o. p. s. podala podnět k šetření veřejného obhájce práv s ohledem na politiku přidělování bytů ze strany města Plzně. Ve své zprávě ze dne 17. května doporučil ombudsman magistrátu změnit pravidla pro přidělování bytů.

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský se vyjádřil k bytové politice statutárního města Plzně. Ve své zprávě konstatoval, že město postupuje nezákonně, pokud po žadatelích o pronájem městského bytu požaduje výpis z rejstříku trestů a pokud odmítá zveřejnit pravidla, podle kterých byty přiděluje.

Ombudsman městu, respektive Magistrátu města Plzně, doporučil změnit Pravidla pro přidělování bytů v majetku statutárního města Plzně, uvést je do souladu se zákonem a zpřístupnit veřejnosti.

„Lze rovněž doporučit, aby v souladu s deklarovaným cílem podpory sociálně slabších občanů, k němuž jsem v nových Pravidlech po obsahové stránce nenalezl nic podstatného, začalo využívat institutu zvláštního příjemce podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v kombinaci se zákonem o obcích, k hrazení nájmu přímo ze sociálních dávek, neboť takto je možno účinně předcházet vzniku dluhové pasti a následně sociálnímu vyloučení některých skupin občanů ohrožených nezaměstnaností a chudobou,“ uvedl ombudsman ve své zprávě.

Šetření veřejného obhájce práv proběhlo na základě podnětu SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s.

„Netransparentnost přidělování bytů a diskriminační požadavek předložení výpisu z rejstříku trestů komplikuje situaci sociálně vyloučených rodin a v podstatě vede k jejich dalšímu sociálnímu propadu. Je těžké pomáhat klientům při řešení sociálních problémů, když pravidla pro přidělování bytů nejsou přístupná ani našim terénním sociálním pracovníkům,“ zdůvodnila podání podnětu Michaela Hirtová, ředitelka Společnosti TADY A TEĎ, o. p. s. a iniciátorka podnětu.

„Dalším naším krokem bude snaha o to, aby město uvedlo svoji praxi do souladu se zákonem,“ doplnila Hirtová.

Odkaz na článek: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-17717-ombudsman-varvarovsky-doporucil-plzni-zmenit-pravidla-pro-pridelovani-bytu.html