Děkujeme firmě Bestech s.r.o. za finanční dar na podporu naší činnosti. Moc si toho vážíme!