realizace: 1. 1. 2013 až 30. 6. 2014

Projekt by realizován v rámci přímé práce s klienty Předškolního klubu organizace. Do standardního režimu organizované předškolní přípravy byla zařazena témata environmentální výchovy. S klienty klubu byly dále realizovány výlety a vycházky do „zelených lokalit“ města Plzně. Nedílnou součástí projektu byla i aktivita Guerilla gardening, v rámci níž děti vysadily okrasné rostliny na veřejném prostranství v blízkosti prostor klubu. Na jaře roku 2014 se Předškolní klub přestěhoval do nových prostor, ke kterým náleží i venkovní zázemí ve vnitrobloku a kde tak byla vybudována malá zahrádka, na níž děti vysadily okrasné i užitkové květiny a byliny a o ty se poté staraly.

Z prostředků poskytnutých nadačním fondem Zelený poklad bylo zafinancováno personální zajištění klubu, materiál pro zajištění aktivity Guerilla gardening, zejména zahradní nářadí a náčiní, sazenice, květináče, apod.), dále pak edukativní pomůcky pro přímou práci s klienty včetně odborné literatury.

Projekt byl financován nadačním fondem Zelený poklad v rámci grantového programu „NÁS UČÍ PŘÍRODA“.

zelenypoklad_logo a napis.jpg