realizace: 1.1.2016 až 31.12.2016

Projekt reaguje na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plachého ulici v Plzni. Jeho cílem je zapojení především dětí a mladistvých do organizovaných aktivit se vzdělávacím i preventivním podtextem (ve smyslu školního vzdělávání i rozvoje sociálních kompetencí), dalším cílem je dosáhnout rozvinutí aktivit určených přímo pro obyvatele „Placu“, které již v lokalitě úspěšně poskytujeme a potvrdily se jako potřebné samotnými obyvateli. Součástí projektu je uspořádání veřejné celodenní společenské akce, která má za cíl napomoci lidem z lokality a příslušníkům většinové společnosti překročit pomyslnou hranici oddělující jejich žité světy.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  • volnočasový klub Placka pro děti z lokality „Plac“ a blízkého okolí
  • dále svépomocná skupina pro mladistvé dívky (Dámský klub)
  • individuální podpora dětí a jejich rodičů v oblasti vzdělávání v průběhu celého školního roku; zahrnuje prázdninové kolektivní doučování jako příprava na reparáty
  • celodenní společenská akce s výstavou a projekcí jako vytvoření prostoru pro setkání obyvatel lokality, jejich sousedů a dalších osob, které tuto městskou část z různých důvodů navštěvují

Projekt je hrazen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.