období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt reaguje na potřeby dětí ve věku 3-8 let z prostředí sociálního znevýhodnění v Plzni, kterým se nedostává standardní předškolní přípravy a běžných podmínek nutných pro úspěšný pozdější vstup na ZŠ. Děti zažívají často obtíže při nástupu do standardní MŠ, kam docházejí až poslední povinný předškolní rok, mohou končit v přípravném ročníku segregované ZŠ a zažívají neúspěch už v 1. třídě.

TADY A TEĎ je součástí Platformy pro včasnou péči v ČR. V roce 2022 pokračujeme v činnosti v Plzni navazujícím projektem „Sejdeme se včas před školkou 2.0!“ , jehož cílem je podpořit především děti, rodiče a konkrétní pedagogy kombinací těchto aktivit:

  • Tranzitní programy pro rodiny s dětmi ve věku 3-7/8 let: komplexní podpora rodiny a adaptace na přechod do školky, na ZŠ, včetně podpory komunikace rodiny s institucemi, rozvoje rodičovských kompetencí, zapojení dalších aktérů
  • Rodičovská skupina: aktivita se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí ve vztahu k předškolním dětem formou polořízené skupiny zákonných zástupců
  • Advokační činnost a pokračování Platformy včasné péče v Plzni: informování o problémech dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve vztahu ke vzdělávání a naplňování výstupů Platformy včasné péče v Plzni, realizované v roce 2021