Dne 30. června 2015 skončil dvouletý projekt „Kudy vede cesta“ realizovaný ve spolupráci s Demografickým informačním centrem (DIC). Záměrem partnerství obou organizací bylo propojení mnohaletých zkušeností z praxe v oblasti předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí na straně TADY A TEĎ a zkušeností s výzkumy dané problematiky v případě DIC.

Do realizace projektu se v průběhu dvou let zapojilo téměř 20 pracovníků obou organizací, bylo osloveno takřka 1000 respondentů v rámci dotazníkových šetření, proběhlo 120 rozhovorů s vedoucími pracovníky mateřských škol, přes 100 rozhovorů se zástupci samospráv a do výzkumu byly dále zapojeny desítky dalších expertů z relevantních oblastí (OSPOD, sociální pedagogika, klinická psychologie, apod.). V rámci analytických prací bylo zpracováno velké množství statistických dat získaných z ČSÚ, MŠMT a ÚZIS.

Výsledkem jsou 4 rozsáhlé studie proveditelnosti, které se zaměřují jak na zmapování současné situace z různých perspektiv, tak v rámci jednotlivých studií jsou rozpracovány varianty možných řešení dle zadání tak, aby výsledkem byly reálně využitelné koncepty vedoucí k úspěšnějšímu zapojení sociálně znevýhodněných žáků do hlavního vzdělávacího proudu.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé studie v plném znění:

Studie 1 – Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školky pro všechny Ke stažení

Studie 2 – Zavedení zákonného nároku na místo ve školce pro všechny děti od 3 let  Ke stažení

Studie 3 – Povinná docházka do mateřské školy nařízena pouze indikovaným, znevýhodněným dětem Ke stažení

Studie 4 – Role a uplatnění sociálního pedagoga na základních a středních školách Ke stažení

Kompletní informace k projektu získáte na stránkách www.kudyvedecesta.cz

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

logo DIC (2)OPVK