Se vzděláváním jsme pomáhali 118 dětem z 59 rodin v Plzni a to díky i 59 dobrovolníkům, kteří za dětmi dlouhodobě a pravidelně docházeli (a stále dochází) domů.

Dohromady dobrovolníci odpracovali neuvěřitelných 994 hodin, kdy se dítěti věnovali v mimoškolní přípravě.

V rodinách jsme řešili 294 zakázek, řečeno lidským jazykem – terénní pracovníci pracovali na 294 konkrétních věcech, které rodiče a děti chtěli změnit.

Celkem jsme i s dobrovolníky poskytli v rodinách 4816 konzultací – toto číslo znamená, že tolikrát se něco odehrálo ve prospěch dosažení cíle, jehož chtěli „naše“ rodiny a my s nimi společně dosáhnout.