Název: V Plzni vyrůstá generace dětí cizinců, některé nechodí do škol
Autor: osm
Zdroj: plzen.cz
Datum vydání: 16.května 2014

Na ubytovnách v Plzni vyrůstá generace dětí, z nichž některé nechodí do škol. Na problém upozorňují neziskové organizace i další subjekty. Počty dětí vynechávajících školu odhadují na desítky. Jde hlavně o děti migrantů ze zemí EU, kteří pracují jako dělníci v průmyslových zónách, tedy v Plzni na Borských polích nebo v v Holýšově či Chotěšově. Rodiče děti do škol neposílají z různých důvodů.

„České školství na toto není připravené. Pracovní migrace funguje jako problém dospělých pracujících a nikoli jako lidí se sociálními závazky,“ řekla dnes soložka Ida Kaiserová. Podle ní chce společnost na tomto fenoménu vydělávat a neuvědomuje si společenskou odpovědnost. Podle Michaely Hirtové ze společnosti Tady a teď, jež v Plzni pomáhá sociálně vyloučeným a nabízí vzdělávací projekty, by mohlo jít až o desítky malých cizinců, kteří žijí v Plzni a do škol nechodí. Výjimkou není případ, kdy dívka odpovídající věkem páté třídě, nikdy ve škole nebyla. „Ty děti na ubytovnách nejsou negramotné, rodiče se s nimi snaží i učit, školní docházku to ale nenahradí,“ uvedla Hirtová.

Cizinci a jejich rodiny migrující za prací vesměs neznají jazyk, jsou zaměstnáni přes agentury, jež jim po příjezdu dají k možnosti práce povinnost žít na ubytovně. Izolace na ubytovně prohlubuje nemožnost orientovat se v systému, neznají práva a povinnosti, zákony. Rodiče nevědí, že děti mohou chodit do školy, nevědí, jak by si to zařídili, když neznají řeč, uvádějí neziskové organizace.
Zaměstnáni jsou často jen na dohodu o provedení práce, přestože pracují 8,5 a víc hodin denně. Mnozí bývají zaměstnáni jen na tři měsíce s příslibem další práce, ve skutečnosti jim ale poměr poté končí. V ideálním případě jsou posíláni k jinému zaměstnavateli, v horším zůstanou bez práce. „Takto zaměstnávaní migranti nemají nárok na zdravotní pojištění z veřejného zdravotního systému ČR. Je tedy problém, aby jejich děti byly zdravotně pojištěny, přestože v zemi původu i v ČR jsou děti do osmnácti let pojištěny zdarma,“ uvádějí neziskové organizace.
Právě problémy kolem pojištění komplikují přijetí dětí do škol, občas se objevují i další důvody. Rodiče například potřebují, aby někdo pohlídal mladší děti, proto to starší zůstává doma, tedy na ubytovně. Dalším problémem je i to, že děti migrantů neovládají češtinu a píší například jen azbukou. Pro ně začala Tady a teď nabízet kurzy češtiny. „Chceme se pokusit takové děti dostat do škol, spolupracujeme i s organizacemi, jež se specializují na poradenství dospělým, aby pomohly vyřídit formality,“ dodala Hirtová.

Odkaz na článek: http://plzen.cz/v-plzni-vyrusta-generace-deti-cizincu-nektere-nechodi-do-skol-10449/