Díky opakované přízni Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci charitativního projektu Pomozte dětem jsme znovu byli podpořeni tentokrát v grantové výzvě firmy PEPCO, jakožto dárcem.

Podpořený byl náš projekt zaměřený na vybavení nových prostor pro realizaci volnočasových aktivit organizace a zajištění tak potřebného a adekvátního zázemí.

V prostorách jsou realizovány tyto pravidelné aktivity: 1. Volnočasový klub „Placka“ pro děti 6-12 let. 2. Svépomocná skupina „Dámský klub“ pro dívky 13-18 let. 3. Dále jsou prostory využívány pro individuální doučování dětí s dobrovolníky, respektive s pracovníky organizace.

V loňském roce jsme se přestěhovali z malých dlouhodobě nevyhovujících prostor bez potřebného vybavení a nový prostor je výrazně větší a jinak designován. Projekt na vybavení tak pokryje nutné základní zázemí pro běžný provoz volnočasových aktivit. Tyto volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí komplexní práce s rodinami s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, umožňují organizaci s dětmi pracovat dlouhodobě, mimo domácnost a podpořit je v oblasti vzdělávání formou zájmových mimoškolních aktivit.

Děkujeme moc Nadaci rozvoje občanské společnosti za pokračující spolupráci a firmě PEPCO za finanční dar v rámci v rámci příslušné grantové výzvy.