Ke dni 30.6. byla ukončena výzva k podpoře letního pobytu pro dvacet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin ve městě Plzeň, s nimiž TADY A TEĎ pracuje nejen na zlepšování výsledků ve škole. K poslednímu červnovému dni poslalo celkem 68 dárců či skupin dárců dohromady 57 993 Kč. Díky podpoře města, konkrétně městských obvodů UMO3 a UMO2 a odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně nakonec může být letní pobyt realizován v plném rozsahu jako tomu bylo v minulých letech.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. je velice vděčná všem za finanční, materiální i nemateriální podporu od všech dárců a dárkyň. Děkujeme mnohokrát, nesmírně si toho vážíme.